Het spreken van de moedertaal staat centraal in de ontwikkeling van een kind. Het opent niet alleen de deur naar zijn wortels, maar helpt ook de wereld beter te begrijpen, vergemakkelijkt de verwerving van een tweede taal en geeft wereldwijd beter toegang tot universiteiten. Moedertaal is kwetsbaar en gaat in de beginjaren gemakkelijk verloren als kinderen niet in hun moederland opgroeien. Leraren spelen een belangrijke rol in het behoud van hun moedertaal. Als leerkracht Nederlands geef ik les in een internationale, meertalige omgeving aan de Internationale School Genève, Ecolint. Daarnaast geef ik privéles in kleine groepen of individueel voor alle niveaus: van absoluut beginner (A0) tot moedertaalspreker (C2).Ik geef uitsluitend les op locatie en geen online les vanuit mijn overtuiging én ervaring dat les via de computer niet werkt voor (jonge)kinderen.