Het spreken van de moedertaal staat centraal in de ontwikkeling van een kind. Het opent niet alleen de deur naar zijn wortels, maar helpt ook de wereld beter te begrijpen, vergemakkelijkt de verwerving van een tweede taal en geeft wereldwijd beter toegang tot universiteiten. Moedertaal is kwetsbaar en gaat in de beginjaren gemakkelijk verloren als kinderen niet in hun moederland opgroeien. Leraren spelen een belangrijke rol in het behoud van hun moedertaal.

Wereldwijd wonen 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen die meertalig opgroeien. Dankzij goed en structureel Nederlands Taal- en Cultuur onderwijs (NTC-onderwijs) hebben zij een goede aansluiting op het onderwijssysteem bij terugkeer én blijven zij aangesloten bij Nederland. In het schooljaar 2019/2020 volgden in totaal 13.840 leerlingen in meer dan 120 landen Nederlands moedertaalonderwijs. Wereldwijd zijn er ongeveer 175 NTC-scholen voor het basisonderwijs en 100 NTC-scholen voor het voortgezet onderwijs. Als leerkracht Nederlands geef ik les op een NTC-school, Language One Genève. Daarnaast geef ik privéles in kleine groepen of individueel voor alle niveaus: van absoluut beginner (A0) tot moedertaalspreker (C2).