In 1970 werd ik geboren in Nederland en groeide op in Zeist terwijl mijn roots in het caribisch gebied liggen. Sinds 2014 woon ik met mijn man in de Zwitserse Alpen.
Ik werk als leerkracht Nederlands moedertaalonderwijs voor Language One Genève aan de Internationale School Genève (Ecolint). In Nederland was ik docent Nederlands & Inburgering voor nieuwkomers. De school voor Journalistiek Utrecht is mijn basis en daarna heb ik de docentenopleiding Nederlands als tweede taal afgerond. Ik ben gecertificeerd docent Nederlands als tweede taal en gediplomeerd journalist.